Nátěry těžební techniky a strojů

Nejčastější náplní naší firmy v oblasti nátěrů těžební techniky a strojů jsou aplikace antikorozních materiálů na stroje pro těžbu štěrků a písků či lodí a remorkérů, dokážeme však realizovat prakticky jakékoliv nátěry.

 

Realizujeme:

-          Nátěry dopravníků

-          Konzervace strojů

-          Nátěry těžební techniky

-          Nátěry lodí a remorkérů

-          Aplikace FILM FLUID

-          Stříkání dutin konstrukcí

 

Individuální přístup a kompletní poradenství

V oblasti nátěrů strojů existuje široká škála používaných nátěrů s nejrůznějšími vlastnostmi. Na základě Vašich požadavků Vám doporučíme nejvhodnější řešení.

 

Nátěry těžební techniky a strojů komplexní

Naše firma je vybavena veškerou technikou potřebnou pro aplikaci barev a antikorozních nátěrů. Proto dokážeme pružně reagovat na Vaše požadavky.

 

 

 

Konzervace strojů - reference

Podivéjte se na ukázky našich prací v oblasti aplikace antikorozního nátěru Fluid Film.




1