Bezpečnostní značení

Realizujeme kompletní bezpečnostní značení v halách na schodištích, ve veřejných budovách, krytých garážích nebo sportovních halách. Všechny realizace probíhají v souladu s českými normami.

 

Značení realizujeme pomocí koridorových pásek nebo kvalitní epoxidové, metakrylové nebo akrylátové barvy. Samozřejmě jsou také dostupná řešení i pro velice zatěžované povrchy. Samozřejmostí je příprava povrchu, jako například odstranění mastnoty či nečistot.

 

Bezpečnostní značení páskami

Bezpečnostní značení páskami představuje nejčastější způsob realizace. Samotná aplikace je velice rychlá. Vzhledem k tomu, že pásky nepotřebují žádný čas na vyschnutí, je značení ihned pojízdné.

 

Bezpečnostní značení akrylátovými barvami

Často se využívá v garážích nebo na komunikacích. Přibližně po 60 minutách od aplikace je pojízdné.

 

Bezpečnostní značení epoxidovými barvami

Tato forma bezpečnostního značení se využívá na velice exponovaných místech. Doba schnutí je 24 hodin.

 

Bezpečnostní značení methylmetacrylátovou pryskyřicí

Představuje extremně odolnou variantu bezpečnostního značení vhodnou pro poškozené, či zaolejované povrchy. Tato forma značení je plně zatížitelná po 2 hodinách od aplikace.